Sa Pulong sa Dios nakit-an

1
Sa Pulong sa Dios nakit-an,
Kaayo ni’ni nako;
Pagtudlo’s tawo di kin’hanglan,
Dihog nagpuyo nako!
  Oo, naglihok’s espiritu ko!
Oo, naa koy dihog!
Dios nag-agay nako!
O, nakita ko!
Gipadayag N’ya—
Gamiton ko gyud kini!
Nagpuyo nakong dihog!
2
Makapasinating Cristo,
Dios madawat sa Pulong;
Espiritung usa nako,
Saad Niya tumanon.
3
Basi sa dugong naghinlo,
Walay makaulang gyud;
Cristo nga dihog naglihok!
Naghinlo’s akong sulod.
4
Dios kang Cristo Espiritu,
Kinabuhing nisulod!
“Balaan” nagdihog nako,
Hangtud masama kami.
5
Dios Espiritu matandog;
S’yang agay’s esp’ritu ko.
Mas lalum S’ya, lapad, dato—
Dios nga nakaila ko!
6
Mamati ning maong dihog,
Magpabilin Kaniya,
Nagtudlo, nidangat nako,
Bug-os kong batonan N’ya.