Gianak sa Espiritu&mdash

1
Gianak sa Espiritu—
Tinubdan kining Jesus;
Puno, iya’s Espiritu,
M’oy Iyang pagkamao.
Diha, uban’s Espiritu,
Karon S’ya Espiritu;
Diha’s espiritu kita
Sama usab Kaniya.
2
Pagbautismo’s Espiritu,
Nahumol’s Espiritu;
Iglesia gianak Niya,
Relihiyon gibungkag N’ya.
Diha ra sa Espiritu,
Ang gikinahanglan ta.
Manaa gyud’s Espiritu,
Di’s pagtulon-a’g credo.
3
Pag-ambitay’s Espiritu,
Ambitayng giusahan;
Magtagad lang’s Espiritu
Tanang kaigsoonan.
Espiritu namulong sa
Iglesia, maminaw ta;
Pitong Espiritu pahat,
Alang’s mga iglesia.
4
“Ari, inom’s buhing tubig,”
Ang awhag kanato sa
Espiritu ug Asawa
Nga bug-os gyung nausa.
Kin’hanglan marealidad
Paggawi’s Espiritu;
Espiritu ra’s iglesia,
Pahiuli’s Ginoo.