Mahal kong Banal na Aklat

1
Mahal kong Banal na Aklat,
B’yaya’t pagtubos ’nilahad;
Liham ng Pag-ibig Ni-ya,
Salamin ng Kanyang mukha.
2
Aklat na ’king iniibig,
Tseke ng bangko sa langit;
Titulong pamana sa ’kin,
Testamento Niya’t habilin.
3
Banal na Aklat, mahal ko,
Gaya Ka ng teleskopyo,
Nang darating ay makita
Mga l’walhati’t himala.
4
Mahal kong banal na Aklat,
Gabay sa panlupang lakad;
Sa kadiliman ay tanglaw
Liwanag sa araw-araw.