Nananalig ako

1
Nananalig ako
Sa napakong Kristo,
Panginoon!
Dinggin Mo ang samo,
Patawarin ako,
Ako’y angkinin Mo
Buhat ngayon.
2
Bigyan ng biyaya,
Galak, lakas, sigla
Ang puso ko.
Iyong dugo’y ’binuhos,
Mahal Kitang lubos,
Tunay, wagas, taos,
Lumalalo.
3
Sa panlupang daan
May kapighatian,
Umakay Ka.
Pahirin luha ko,
Nang hindi sumuko,
Ilayo sa tukso,
At sundin Ka.
4
Buhay—pangarap lang,
Halos lunurin ng
Kamatayan.
Nawa’y Iyong biyaya
Al’sin takot, duda;
Aliw at pag-asa
Ako’y bigyan.