Ako’y Iyo Hesus, ang sinabi Mo

1
Ako’y Iyo Hesus, ang sinabi Mo,
Pag-ibig Mo’y dakila;
Nguni’t makaakyat ang nais ko
At makakapiling Ka.
  Palapit sa Iyo, Panginoon
Sa tag’lirang nagdugo;
Palapit kay Hesus, akitin ngayon
Sa mahal na piling Mo.
2
Ako’y pabanalin ng biyaya,
At maglilingkod sa Iyo;
Espiritu ko’y sa Iyo umasa,
Pasiya ko ang pasiya Mo.
3
Maikling panahon sa Iyong trono,
Galak walang kaparis;
Sa Iyong paanan at kaharap Mo,
Pagniniig matamis.
4
Pag-ibig kay lalim di ko tanto,
Liban kung magpangita;
Galak kay taas, di ko matamo,
Liban kung kapiling Ka.
1
Timothy Amoroso

Taguig, Manila, Philippines

Good song.