Poong Hesus nais kong maging sakdal

1
Poong Hesus nais kong maging sakdal,
Sa aking kalul’wa Ika’y mamuhay;
Basagin Mo ang lahat kong diyus-diyosan,
Maputi kaysa niebe ’ko’y hugasan.
  Oo, maputi kaysa niebe;
Hugasan ako map’ti kaysa niebe.
2
Po’ng Hesus di payagang may “di banal,”
Ang dungis hugasan ng dugong mahal;
Nang malinisan, lahat bibitiwan,
Maputi kaysa niebe ’ko’y hugasan.
Oo, maputi kaysa niebe;
Hugasan ako map’ti kaysa niebe.
3
Po’ng Hesus, habag Mo mula sa trono,
Ako’y tulungan Mong maghain sa Iyo;
Bitiwan ko sarili’t kaalaman,
Maputi kaysa niebe ’ko’y hugasan.
Oo, maputi kaysa niebe;
Hugasan ako map’ti kaysa niebe.
4
Poong Hesus, pakumbabang sumamo,
Sa ’lalim ng krus naghihintay ako,
May panalig sa dugo Mong ’binuhos,
Maputi kaysa niebe, mapalubos.
Oo, maputi kaysa niebe;
Hugasan ako map’ti kaysa niebe.
5
Pangino’ng Hesus, naghihintay ako,
Na sa ’king lo’b likhain pusong bago;
Sa humiling di Mo tinatanggihan
Maputi kaysa niebe ’ko’y hugasan.
Oo, maputi kaysa niebe;
Hugasan ako map’ti kaysa niebe.