Apoy banal, Hesus akin

1
Apoy banal, Hesus akin,
Puso ko’y Iyong paningasin;
Budhi’y nilinisan.
Sarili Mo ’ko’y tustusan,
Dahil Diyos sa ’kin nagsilang,
Tamasa’y Iyong yaman.
2
Ako’y nakatuon sa Iyo,
D’hil kasama Mong napako,
Buhay nang ayon sa Diyos.
Patay sa mundo’t laruan,
Maging sa mga diyus-diyusan,
Glorya Kitang lubos.
3
Hindi mapatid na uhaw,
Ikaw lamang makatighaw,
Kita’y mamahalin.
Di na ipagkalo’b sa ’kin,
Kung di pa Ikaw maangkin;
Ikaw lahat sa ’kin.
4
Hayaang mawala sa Iyo,
Nang lahat ay Sarili Mo,
Sa akin lahat Ka.
Tinawag nang magtiwala,
Liban sa Iyo walang Sinta;
B’yaya sa biyaya!