Pag-ibig ko, Hesus ay dagdagan

1
Pag-ibig ko, Hesus ay dagdagan,
Ako’y nanikluhod, kaawaan;
Samo ko’y pakinggan,
Pag-ibig dagdagan;
Pag-ibig ko ay dagdagan.
2
Ninasa’y pangmundong katuwaan,
Ikaw ang hanap kong kasiyahan;
Tanging kahilingan:
Pag-ibig dagdagan;
Pag-ibig ko ay dagdagan.
3
Bayaan ang lumbay ay dumaan,
At ang taglay nito’y katamisan;
Aking papurihan,
Pag-ibig dagdagan;
Pag-ibig ko ay dagdagan.
4
Huling awit Kita’y bubulungan,
Sigaw ng puso ko’y walang hanggan
Panalangin pa man:
Pag-ibig dagdagan;
Pag-ibig ko ay dagdagan.