Buhay ko’y naging masaya

1
Buhay ko’y naging masaya,
Nang ako ay mapalaya;
Ni Kristo mula sa sala,
Aliw, Hesus nakilala.
  Aleluya, anong saya!
Pagka’t Hesus natamasa!
Kung naroroon si Hesus,
Nagagalak akong lubos.
2
Buhay ko’y dating kay saklap
Hanggang Hesus ay nahanap;
Sa kalulwa’y kagalakan,
Ngayon at magpakailanman.
  Aleluya, anong saya!
Pagka’t Hesus natamasa!
Kung naroroon si Hesus,
Nagagalak akong lubos.
3
Saan man tayo manahan,
Sa bukid o sa bundok man,
Kung naroroon si Hesus,
Nagagalak akong lubos.
  Aleluya, anong saya!
Pagka’t Hesus natamasa!
Kung naroroon si Hesus,
Nagagalak akong lubos.