Ama, bago Ka naglikha

1
Ama, bago Ka naglikha,
Kami’y hinirang Mo na;
Sa pag-ibig Mong kay lalim,
Kay Kristo, Iyong dinala,
Kami ay Iyong iingatan,
Kay Kristo itatatag,
Kay Kristo itatatag.
2
Kahit magbago ang mundo,
Diyos ko di magbabago.
Kahabagan Niya at tipan,
Mana’tili kailanman.
Mga anak ng Diyos dapat
Purihin ang ngalan Niya,
Purihin ang ngalan Niya.
3
Habag ng Diyos salaysay ko
Sa lahat ng araw ko;
Walang patid awang bigay
Sa aki’y gumagabay.
Pag-ibig ng Diyos sa atin,
Anak Niya’y ibinigay,
Anak Niya’y ibinigay.
4
Sa harap Mo, Ama namin,
Pagsinta Mo’y purihin;
Hanggang si Hesus makita,
Pag-awit tuloy pa rin.
L’walhatiin, l’walhatiin,
Ang Diyos at ang Kordero,
Ang Diyos at ang Kordero.