B’yaya! mapang-akit

1
B’yaya! mapang-akit,
Tugma sa pandinig;
Umalingawngaw sa langit,
Sa lupa’y marinig.
  Biyayang sapat!
Lakas di salat!
Kristo sa ’kin nanahan,
Sa kasaganaan.
2
Biyaya’y sinulat
Ngalan ko sa aklat;
Sa Kordero ’ko’y ’tinapat,
Ako’y pinatawad.
  Biyayang sapat!
Lakas di salat!
Kristo sa ’kin nanahan,
Sa kasaganaan.
3
Biyaya sa akin
Nagturong maglakbay;
Bagong panustos kakamtin,
Kung Diyos ang mag-akay.
  Biyayang sapat!
Lakas di salat!
Kristo sa ’kin nanahan,
Sa kasaganaan.
4
Biyaya’ng nagturo,
Pa’nong manalangin;
Hanggang ngayo’y namumuno,
Di ako p’alisin.
  Biyayang sapat!
Lakas di salat!
Kristo sa ’kin nanahan,
Sa kasaganaan.
5
Biyaya’y maggawad -
Walang hanggang putong;
Sa pag-ibig siya’y nagbuhat,
Sa puri’y hahantong.
  Biyayang sapat!
Lakas di salat!
Kristo sa ’kin nanahan,
Sa kasaganaan.
6
Nawa’y bigyan ako,
Biyayang malakas;
Nang maialay ko sa Iyo,
Ang lahat kong oras.
  Biyayang sapat!
Lakas di salat!
Kristo sa ’kin nanahan,
Sa kasaganaan.