Tayong lahat ay magsiawit

1
Tayong lahat ay magsiawit,
Diyos Ama’y pag-ibig.
Lupa at langit magsiawit
Diyos Ama’y pag-ibig
Lahat sa sala ay bumangon,
Alang-alang sa ’ting Pangin’on,
Mula sa puso’y magsiawit:
Diyos Ama’y pag-ibig!
2
Kay ligaya’ng ating bahagi!
Diyos Ama’y pag-ibig.
Pangako Niya ang nag-aaliw;
Diyos Ama’y pag-ibig.
Siya ay ating kalasag, araw,
Tulong, pag-asa, lakas, tanglaw
Kasama rin sa ating landas,
Diyos Ama’y pag-ibig!
3
Sa gloria muling aawitin,
Diyos Ama’y pag-ibig.
Ito ang maging himig natin,
Diyos Ama’y pag-ibig.
Sa pagsapit ng walang hanggan,
Mak’langit, tayo’y mag-awitan
Ito pa ring awit kay tamis,
Diyos Ama’y pag-ibig!