Oh balon, bumalong

1
Oh balon, bumalong!
Ako ay mahukay,
Nang makasusulong
Ang tubig ng buhay!
2
Bato’y nabiyak na,
Tubig ay bumubo;
Nguni’t may bara pa
Nasa aking puso.
3
Ako’y manalangin,
Bara ay hukayin;
Espiritu sa ’kin
Laging paagusin.
4
Tuloy ang dalangin,
Tuloy ang paghukay!
Paghukay lubusin,
Dalangi’y masanay.
5
Bato’y di buksan na,
Ako’y hukayin Mo;
Tubig lumabas na,
Paaagusin ko.
6
’Spiritung dumapo,
Ay tanging pagbuhos;
’Spiritu sa puso,
Ay bukal ng agos.
7
Pinakakailangan
Di pagbuhos lamang,
Dalangi’y paraan,
Bukal ay mabuksan.
8
Hadlang sa ’Spiritu,
Tanggal sa paghukay,
Batis na bumubo -
Ay ilog ng buhay!
9
O balon, bumalong!
Ako ay mahukay,
Nang makasusulong
Ang tubig ng buhay!