Ebanghelyong napataas

1
Ebanghelyong napataas,
Ipagmalaki’t ihayag.
Ito ay napakataas,
Diyos, may layon nito’t hangad.
Hindi na aba at dukha,
Mga banal anak ng Diyos.
Matatamo bawa’t tao,
Sa pahayag nating bago.
2
Diyos ginawa ang Kapatid
Pinuno, tagapagmana
Sa Kanyang pagtatalaga
Tayo’y kasamang nagmana.
Bago tinatag ang mundo,
Pinili’t kwalipikado.
Sa glorya N’ya at halaga
Di tao, Kristo’y magpasya.
3
Mga banal na kapatid
Kay Kristo, di mapantayan.
Tao’y dapat na makita
Mataas na ebanghelyo.
Ebanghelyo’y h’wag ayawan,
Pagtawag na makalangit
Mga kabahagi tayo,
Sa nakaluklok na Kristo.