O Panginoon pagkaganda

1
O Panginoon pagkaganda,
Ngalan Mo sa lupa;
Bawa’t bayan, lipi’t wika,
Itanghal halaga.
Mula sa bibig ng sanggol,
Itinatag puri;
Upang Iyong patahimikin,
Kaaway tapusin.
2
Nang sansinukob pagmasdan
Hayag karunungan;
Araw, buwan, mga bituin,
Pawang gawa Mo rin.
Ano ba ang tao sa Iyo’t
Mal’sakit Mo’y husto?
Ang Tao’y Iyong binisita
Sa Iyong ekonom’ya.
3
Hesus, Panginoon ’Ka’y Tao,
Sa ’min nakihalo.
Ibinihis Mo ang laman,
May kapakumbabaan.
Ngayon Ika’y pinutungan
Ng kal’walhatian.
Ngayon din sa Iyong Katawan,
Lahat pinagharian.
4
Pagi’ng tao Mo’t pagbangon,
Pagkapanginoon,
Pagkaulo’t kaharian,
Nakita Katawan.
Kada hakbang ng gawain
Puri’y natatag din.
Puso nami’y umaapaw,
Tinig alingawngaw.
5
Araw yaon ay malapit
Lahat ay aawit;
Sa mga ekklesia lokal,
May tikim na banal.
O Panginoon anong ganda,
Iyong ngalan sa lupa!
Bawa’t bayan, lipi’t wika,
Itanghal halaga.