Niets is mij zo kostbaar

1
Niets is mij zo kostbaar
Als Jezus in mijn wezen.
Hij neemt mijn zorgen weg
En vult mij met Zijn rust.
Hij verlaat mij nooit meer,
Ook niet in bange dagen.
Zijn tegenwoordigheid
Betekent kracht en blijdschap voor mij.
  Ik roep Hem aan: “Heer Jezus,
Help mij in mijn zwakheid!”
Zo trouw is Hij, voor jou en mij,
Bewijst Hij elke dag Zijn liefde.
2
Niets is mij zo kostbaar
Als Jezus in mijn wezen.
Hij richt mijn hart op Hem
En vult mij met Zichzelf.
Het is niets wat ik doe
Het is slechts Zijn genade
En Gods barmhartigheid
Is vreugde zonder eind voor mij.