Zoet feest van eeuw’ge liefde

1
Zoet feest van eeuw’ge liefde,
’t is genade onverdiend!
Dit brood te nemen en de wijn,
tot Uw gedachtenis.
2
Hier elke gast is welkom,
die zich om Uw tafel schaart.
Te kennen de geheimen die
Uw Vader openbaart.
3
Ons geweten vindt hier rust,
ons geloof wordt hier versterkt.
De zoetheid van het levend’ brood,
God Zelf hier in ons werkt.
4
Het bloed dat werd vergoten
voor zonde en voor schuld.
Symbolen daarvan zien wij hier,
en ons Uw liefd’ onthult.
5
O, deze glimp van liefde,
zo hemels, zoet en puur.
Hoe zal het zijn, O liefste Heer,
U weer te zien dit uur!
6
Uw aangezicht te zien,
Uw volmaakte beeld te drag’n.
En al Uw schoonheid, liefd’ en licht,
voor eeuwig uit te drag’n!