Geliefde Zoon, Heer Jezus

1
Geliefde Zoon, Heer Jezus,
Het beeld van onze God,
Het erfdeel van de heil’gen
Geschonken door Zijn bloed.
U bent de Eerstgebor’ne,
De oorsprong bent U Zelf,
Van Gods gehele schepping,
Heer, alles komt U toe.
2
U was reeds voor de schepping,
Alles bestaat in U,
Het middelpunt van alles
En ‘t voortbestaan bent U.
De oorsprong bent Uzelf, Heer,
Verrezen uit de dood,
Voor ‘t Lichaam, de gemeente,
Bent U het heerlijk Hoofd.
3
In U verblijft de volheid,
De Vader is voldaan,
Dat U de eerste plaats heeft,
In alles wat wij zien.
Door Uw vergoten bloed is
Alles met God verzoend,
Aan God heeft U ons heilig
En vlekkeloos getoond.
4
In U woont al Gods volheid,
Geheimenis van God,
De schatten van de wijsheid
En kennis zijn in U.
In ons bevindt U zich als
De hoop der heerlijkheid.
In U zijn wij volkomen
Voor Gods tevredenheid.
5
Alles is slechts een schaduw,
U bent de werkelijkheid,
In wie wij zijn geworteld,
Waarachtige is Hij.
Genietend van Uw rijkdom,
Uw volheid worden wij.
Als Lichaam, U vasthoudend
Groeiend met God in U.
6
Met U in God verborgen,
U bent ons leven Heer.
De vrede die ons steeds leidt,
Geeft rust van alle strijd.
U bent alles in allen,
De nieuwe mens bent U.
De Redder, alomvattend,
Wij roepen U steeds aan.