Verhoog, loof en prijs Jezus’ naam

1
Verhoog, loof en prijs Jezus’ naam,
Aanbid Hem, geef Hem eer!
Prijs Hem in eenheid al tezaam,
Kroon Jezus aller Heer.
Prijs Hem in eenheid al tezaam,
Kroon Jezus aller Heer.
2
Allen, verlost van Adams ras,
Aanbid Hem, geef Hem eer!
Prijs Hem die door genade redt,
Kroon Jezus aller Heer.
Prijs Hem die door genade redt,
Kroon Jezus aller Heer.
3
Verkondig deze Ene Naam,
En roep Zijn naam nu aan.
Geliefd door eng’len is die Naam,
Kroon Jezus aller Heer.
Geliefd door eng’len is die Naam,
Kroon Jezus aller Heer.
4
Met de heiligen in heerlijkheid
Buigen wij voor Hem neer.
Zing nu dit lied in eeuwigheid,
Kroon Jezus aller Heer.
Zing nu dit lied in eeuwigheid,
Kroon Jezus aller Heer.