De dag komt nader; Jezus zal snel komen

1
De dag komt nader; Jezus zal snel komen.
Gebruik je tijd; laat hem niet onbenut.
Maak ons gereed, Heer, voor de roep: “Aanschouw Hem!”
Door goed gebruik van elk moment, altijd.
  Als Jezus komt, zal ik Hem dan ontmoeten?
Als Jezus komt, ben ik dan vrij van ’t zelf?
Spoedig komt Hij, de wijzen tot Zich nemend,
O dat we mogen ingaan tot het feest.
2
Heer, help ons de momenten uit te kopen;
Ons vat met zalfolie te vullen, Heer;
O help ons om beproeving te aanvaarden;
Neem toe in ons; vul ons met liefde, Heer.
  Spoedig komt Hij - kostbaar zijn de momenten,
Ja, laat ons olie kopen telkens meer.
De lasten en beproevingen beamen,
Het koninkrijk, ons deel door lijden heen.
3
Heer, wend ons telkens van ons zielsgenot af,
Naar Uw gezicht zo vol van tederheid.
Laat ons volhardend voortgaan in de wedloop
Om te ontmoeten onze Bruidegom.
  Als Jezus komt, zal ik Hem dan aanschouwen?
Als Jezus komt, zal ik dan bij Hem zijn?
O laten wij niet dwaas zijn en vertragen,
Maar wandelen in Zijn aanwezigheid.
4
Laten we als Zijn Bruid Hem tegemoet gaan
Je lamp gereed, het vuur brandt helder nu.
Ons vat gevuld, zien wij Hem in Zijn glorie,
Met Hem te zijn, tevreden en voldaan.
  Ja, zo voldaan - Christus en Bruid tezamen.
Ja, zo voldaan - door heel de eeuwigheid.
O wat een rust, genegenheid en blijdschap,
Om als Zijn Bruid het feest binnen te gaan!