Prijs Hem! Christus, Overwinnaar!

1
Prijs Hem! Christus, Overwinnaar!
Overwinning is behaald!
Zonde is mee afgerekend,
Heeft Hij met Zijn bloed betaald.
Boze machten zijn verslagen
Door het zegevierend kruis!
2
Prijs Hem! Opgestaan is Christus!
In het graf ligt Hij niet meer!
Dood is krachteloos geworden,
Godd’lijk leven stroomt nu weer.
Hel en duisternis doorbroken
En Zijn kracht tentoongesteld!
3
Prijs Hem! Christus opgevaren!
Naar de troon is Hij gegaan!
Alle heerschappij te boven,
Heeft Hij nu de hoogste naam!
Het gezag is Hem gegeven,
Satan is tenietgedaan!
4
Halleluja! Wat een Christus!
Zegevierend voor altijd!
Halleluja! Hij ’s verrezen,
Zijn triomf tentoongespreid.
Halleluja! Opgevaren!
Hij heerst nu in eeuwigheid.