Sa sulog! sa sulog! mobuhat alang N’ya

1
Sa sulog! sa sulog! mobuhat alang N’ya,
Sa hunahuna N’yang gipadayag’s Pulong;
Sa agay’s kinabuhi, buhat’s gahum N’ya,
Alang’s Gingharia’g Iglesia’s takna N’ya.
  Sa sulog! sa sulog!
Mobuhat gyud kita!
Sa sulog! sa sulog!
Mobuhat ingog “team’s” langit!
2
Sa sulog! sa sulog! mobuhat alang N’ya,
Sa agay’s Esp’ritu, pagtudlo’s Pulong N’ya;
Dili gawasnon, mag-inato ug buhat,
Mag-alagad kita nga may pagkausa.
3
Sa sulog! sa sulog! mobuhat alang N’ya,
Uban’s Iglesia, sa kahayag’s Pulong N’ya;
Ihatag ang Pulong, sangkap’s kinabuhi,
Magtuman’s plano’s Dios, magpadayon’s agay.