Dili sa pagpili ta

1
Dili sa pagpili ta,
Kondi’s Iyang paggiya,
Buhing tubig mag-agay,
Dulom him’ong kahayag.
2
Di ang gipiling buhat,
Ang unya Iyang daygon;
Kondi’ ang alang ra N’ya,
Ug wa ta pangayoa.
3
Di pangandoyng iampo
Pagluhod sa ’yang Trono,
Kondi’ ang pangin’hanglang
Giagulo’s Esp’ritu.
4
Di ang garbong gihalad
Ang Iya nga gitagad,
Kon sulod ta nidili
Sa gikinahanglan N’ya.
5
Pagkamatay, mabuhi’s
Kalangitan uban N’ya;
Niana mosilbe, ampo,
Cristo mismo balus ta.