Ginoo, sa among paghandom

1
Ginoo, sa among paghandom
Sa kinabuhi Mo;
Puno’s grasya, mahigugmaon,
Sa Dios matinumanon;
2
Gugma Mo nasulayan gyud,
Kusgan pa’s lubnganan;
Bangkaw Kanimo nagdughang,
Nagdugo’s pagluwas;
3
Bisan’s kasakit, kaguol,
Maayo’y gibuhat,
Sa daghan Mong kasub-anan,
Way gibagulbolan.
4
Nagmaluibon ang tanan,
Matinumanon Ka,
Giila ngalan’s Amahan,
Buot N’ya gituman;
5
Wa matandog’s limbong’s yawa,
Kaulawa’g kapildehan;
Ang way kasadyang dalan Mo
Sa krus nagda’ Nimo.
6
Natingala’s kaaghop Mo,
Masama unta mi;
Makapah’way mi’g malipay,
Nga makat-on Nimo.