Ginhawai’s kinabuhi Mo

1
Ginhawai’s kinabuhi Mo,
Daw bukog akong nabulag;
Ipahiuli ko, Ginoo,
Ug ipausa’s Lawas Mo.
2
Ginhawai’s kinabuhi Mo,
Espiritu ko ginapos;
Bugtoang gapos, buhii ko,
Aron masagol’s Lawas Mo.
3
Ginhawai’s kinabuhi Mo,
Esp’ritu ko di kabangon,
Dasiga ug maulian ko,
Mag-ambit’s sangkap’s Lawas Mo.
4
Ginhawai’s kinabuhi Mo,
Way kalipayng espiritu;
Tagbawa’g panalangini ko,
Pahimuslang kadato’s Lawas.
5
Ginhawai’s kinabuhi Mo,
Pasaliga ko sa bug-os;
Batoking pag-inusara ko,
Aron mabuhi’s Lawas Mo.