Maglakaw uban N’ya

1
Maglakaw uban N’ya
Sa hayag’s Pulong N’ya,
Unsang himaya sa dalan ta;
Pagtuman’s buot N’ya,
Magpuyo S’ya nato,
Ug’s tanang mosalig-sugot N’ya.
  Salig, sugot,
Way laing paagi
Nga magmalipayon N’ya,
Mosalig, mosugot.
2
Way landong mogimaw,
Mga panganud ba,
Dali mang wad-on’s pahiyom N’ya;
Way duda’g kahadlok,
Panghupaw, paghilak,
Magdugay kon mosalig-sugot.
3
Way luwang gipas-an,
Kasubong ambitan,
Kahago ta baslan N’ya’g dako;
Way kapildehan ta,
Way kusmod o krus ba,
Bulahan ta kon mosalig N’ya.
4
Apan di masuta,
Kalipay’s gugma N’ya,
Kondi’ ihalad ang tanan ta;
Kay ang paboran N’ya,
Ug ang lipayon N’ya,
Kadto rang mosalig-sugot N’ya.
5
Tam-is mag-ambitay
Unya’s tiilan N’ya,
Mag-uba’g lakaw sa kilid N’ya;
Buhatong sulti N’ya,
Adtoong sugo N’ya,
Di mahadlok, mosalig-sugot.