Dios Amahan nisanong mi Nimo

1
Dios Amahan nisanong mi Nimo,
Mga anak;
Gihimong takus ug gipagawas,
Makaduol;
Nindot hunahunaong daghan mi,
Samang Cristo himo’ng kalipay Mo!
2
Diha Niya kami nakaambit
Sa grasya Mo;
Way butang nga gihigugma Nimo,
Labaw Niya;
Makitang gloria N’ya’s presensya Mo,
Uban ming magpa’mulos’ gugma Mo!
3
Kalipay Niya dinhi mag-awit,
Pagdayeg Nimo;
Matandog mga anak mag-awit,
Usang tingog;
Sa pagsimba Kanimo, Amahan,
Nga tinubdan ug labaw sa tanan!