Mahimayaon nga Cristo

1
Mahimayaon nga Cristo,
Pagpadayag’s himaya’s Dios;
Dios untang way kinutoban,
Natawo’s panahon, napugngan.
  Cristo m’oy pagpadayag sa Dios,
Di makabsan’s kadato;
Dios nga nausa sa tawo,
Nia nako akong tanan.
2
Naa Nimong kadato’s Dios,
Himaya N’ya gipadayag;
Kanhi’s unod m’oy nagtubos,
Esp’ritu nang usa nako.
3
Imo ang tanan’s Amahan,
Tanang Imo m’oy naako;
Gipatinuod’s Esp’ritu,
Aron Ka masinati ko.
4
Esp’ritu magbalhin Nimo
Agi’s Pulong nganhi nako.
Pagtandog’s Esp’ritu’g pulong,
Masamkong kinabuhi Mo.
5
Sa nagsud-ong daw salamin,
Nagsumbalik’s himaya Mo,
Matransporma sama Nimo,
Mapadayag Ka na nako.
6
Wa nay lain nga paagi
Mabalaan, makadaug;
Mag-espirituhanon lang,
Kinabuhi na’s himaya.
7
Suropan ko’s Esp’ritu Mo,
Tuhopan’s Dios matag bahin ko,
Ipagawas ko’s daang tawo,
Matukod alang’s plano Mo.