Mag-awit’s Ginoo’s espiritu

1
Mag-awit’s Ginoo’s espiritu,
Mag-awit’s Ginoo sa sulod,
Mag-awit hallelujah ni Jesus;
Ug masakot pag-usa Niya.
2
Daghang tuig na diha’s relih’yon,
Daghang tuig na’s hunahuna,
Daghang tuig na sa pagbati ta,
Sigeg pangita, wa kakita.
3
Nagtuon pagliso’s espiritu,
Nagtuon pagdawat kang Cristo;
Nagtuon sa pagkaon kang Jesus,
Ug magawas sa pakigbisug.
4
Daygong kinabuhi’s Espiritu,
Daygong pagkabag-o sa sulod,
Inigliso nato’s espiritu,
Mapahimuslang kadato N’ya.