O Amahan simbahon Ka

1
O Amahan simbahon Ka,
Sa kahibudngan Mong gugma;
Unsa kami nga hatagan,
Sa grasya nga hilabihan!
2
Sa tinguha Mo, daygon Ka,
Kami sa dagway masama;
Pun-on mi’s kinabuhi Mo,
Aron magpadayag Nimo.
3
Gibuhat mi sa dagway Mo,
Sa kagahum gihatagan;
Kaugalingon Mo gitanyag,
Nga makinabuhi namo.
4
Tinguha Mong masagol’s tawo,
Pinaagi sa grasya Mo;
Transpormahon mi’g tukoron,
Nga puy-anan Mong halangdon.
5
Bisag napakyas wa b’yai,
Gitubos ug gibawi mi;
Sa gugma’g kaalam Ikaw
Namatud-an nga way labaw.
6
Gibugna Mong Kaugalingon,
Dihang Cristo nga nagtubos;
Sa Espiritu nisulod’s tawo,
Ug sa grasya gidad-an Mo.
7
Labing balaan nga dapit,
Espiritu trono’s grasya;
Duolon Ka’s espiritu,
Didto magsunog’s incienso.
8
Grasya nagbaha daw suba,
Gikan sa trono sa grasya;
Niagay, nag-usab namo,
Tukoron mi nga balay Mo.
9
Di katupngan ang grasya Mo,
Kay way bayad, natingala,
Salamat sa dakong gugma,
Sa espiritu magsimba!