Lig-ong pasalig, Jesus ako

1
Lig-ong pasalig, Jesus ako;
Pagtilaw daan sa himaya!
Linukat, manunod’s kal’wasan,
Gianak ako’s Espiritu.
  Kini ang akong sugilanon,
Daygon S’ya sa tanang panahon.
Kini ang akong pag-awiton,
Daygon S’ya sa tanang panahon.
2
Kalipayng hingpit ang pagsugot,
May panan-awon na’s paglalin;
Anghel nanaug nagdala sa
Tingog’s kaluoy’g paghigugma.
3
Hingpit pagsugot, may pahulay,
Gibulahan sa Manluluwas;
Nagtukaw, naghulat Kaniya,
Puno’s kaayo ug gugma N’ya.
1
Antonio Gutual

Cebu City, Cebu, Philippines

I like heavenly song