Kasingkasing kanhi

1
Kasingkasing kanhi
Labihan kapobre,
Karon gugmang di makabsan,
Magkalipay kita!
2
Kasingkasing kanhi
Labihang nasakit,
Nakit-ang moayo ni’ni,
Magkalipay kita!
3
Labihang naluya,
Gikuptan ko N’ya nga
Magpahulay’s mga bukton;
Magkalipay kita!
4
Labihang paglaag,
Gipapauli N’ya,
Nakit-an S’yang panimalay,
Magkalipay kita!
5
Nakit-an kong Abyan,
Nasayud sa tanan,
Apan nagmahal gihapon,
Magkalipay kita!
6
Ako wa masayud
Dugay nang gimahal,
Gugmang lalum, maunongon,
Malomo’g malig-on.
7
Nasayran nang tanan,
Naila ’yang tingog,
Adlaw-adlaw nga nadungog,
Nganong di maghugyaw?