Amahan, gikaloy-an Mo kami

1
Amahan, gikaloy-an Mo kami,
Pagbuot Mo;
Makasasala gihimong anak,
Gipangga Mo.
Sudlanan’s kaluoyng giandam Mo
Aron magpahayag kami Nimo.
2
Nahimuot Ka sa pagkaluoy,
Dili’s halad;
Tungod ni’ni, nahamut-an kami,
Gikaloy-an;
Di’s nagbuot o sa nidagan ba,
Kondi’ Kanimong naluoy namo.
3
Sa kaluoy Mo among napalgan,
Gugma’g grasya;
Ug nawong sa nawong kami magpabilin,
Nganha Nimo;
Tungod’s kaluoy simbahon Ka namo,
Sa tanang adlaw’g ngadto’s eternidad!