Tinubdan Ka’s kinabuhi

1
Tinubdan Ka’s kinabuhi
Diosnon, dato, gawas;
Buhing tubig Kang nag-awas
Hangtud’s eternidad.
2
Dios sa Anak niagay Ka,
Diha sa katawhan;
Espiritung niagay sab
Dinhi’s among sulod.
3
Bisan sad-an mi’g dautan,
Nahilayo Nimo,
Gitubos Mo’g gihatagan
Grasya’g kinabuhi.
4
Sagad makasala Nimo,
Espiritu magsubo;
Apan nia gihapon Ka,
Kinabuhi m’oy dala.
5
Diha’s Anak, Espiritu,
Nasagol Ka namo;
Sa pakig-ambit nagdihog
Labi pang nagtubo!
6
Gugma sa Dios, grasyang Cristo,
Agay’s Espiritu,
Nagpaambit’s kadato’s Dios
Walay pagkatapos.
7
Usa ang Amahan, Anak
Ug ang Espiritu,
Sa pag-atiman kanato
Daygon, higugmaon.