Hari Ka’s kinabuhi ko

1
Hari Ka’s kinabuhi ko,
Himaya maimo;
Tultolan Mo ako karon
Ngadto sa Calvario.
  Basi’g hikalimtan ko na
Kasakit Mo’s Getsemane;
Nga gihigugma Mo ako
Dad-a ko’s Calvario.
2
Pakit-a’s gilubngan Nimo,
Gibakhoan nila;
Mga anghel ang nagbantay,
Samtang natulog Ka.
3
Pasamaha ni Maria,
Kadlawong naghalad;
Pakit-a’s lubnganang basyo,
Dad-a ko’s Calvario.
4
Malipay untang mopas-an
Sa krus adlaw-adlaw;
Moambit’s kopa’s kasubo
Nga giinom Nimo.
5
Pun-a’s tinguha, Ginoo,
Alang sa mga tawo;
Putlia sa kalayo Mo,
Mamulong’s Calvario.