Pagdayeg sa linibong tingog

1
Pagdayeg sa linibong tingog,
Sa langit gipalanog;
Kalipay, Jesus naghari,
Siya ang Dios sa gugma.
S’ya naglingkod na’s trono,
Naghari S’ya rang usa.
  Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Amen.
2
Sa langit Jesus nanaug,
Ang krus gipas-an gayud;
Gihatagan’s tanang gahum,
Haring mahimayaon.
Di matapos nga tema—
Nindot gyud awiton S’ya.
3
Himaya Mo nagpasanag,
Sa tanan’s kahitas-an,
Ang pahiyom Mo naghayag,
Naglipay ug nagdani.
Gugma kon palandongon,
Ilhon gayud nga diosnon.
4
Maghari Ka’s kahangturan!
Hangtud’s dayon purongan.
Way magbulag sa gugma Mo,
Sa tanang mga Imo:
Tumong sila’s grasya Mo,
Gitudlong magsud-ong Nimo.
5
Magdali Ka untag balik,
Mahimayaong Hari,
Inighuman sa paghukom,
Mahanaw yuta’g langit,
Kaming tanan mag-awit,
“Mahimaya ang Hari!”