Kasingkasing kon iliso karon

  Kasingkasing kon iliso karon,
Taptap mo kuhaon dayon,
Busa iliso’s Ginoo karon,
Ug taptap mo kuhaon dayon.
Ginoo, Espiritu
Ug hain nganing Espiritu
May kagawasan—kagawasan!
Kasingkasing mo iliso karon
Taptap mo kuhaon dayon.

2 Corinto 3:16-17