Busa magtimba ta sa tubig

  Busa magtimba ta sa tubig,
Sa atabay’s kaluwasan,
Ug niadtong adlawa,
Daygon S’ya!
(Isubli ang upat ka estansa sa taas)
Tawgong ngalan N’ya, Ipahayag Siya sa katawhan,
Ngalan Niya ibayaw kanunay!
Isinggit ta, mga lumulopyo sa Sion,
Kay dako ang Balaan sa Israel nganhi kanato!

Isaias 12:3-4, 6