Nabanhaw S’ya, paghukom wala na

1
Nabanhaw S’ya, paghukom wala na,
Kay gipalit ta sa dugo Niya.
Di na masudya pa’s tanang sala,
Basyo nang lubnganan, nabanhaw S’ya.
2
Nabanhaw S’ya, nabanhaw sab kita,
Gilaglag N’ya tanang kaaway ta.
Pagkabanhaw na m’oy gibarugan,
Wala na gyud sa pagkahinukman.
3
Nabanhaw S’ya, gitubos na kita
Nagsunod’s dalang gilakwan Niya.
Balaang puy-anan nay dapit ta,
Presensya’s Amaha’y gipuy-an ta.
4
Nabanhaw S’ya, Ginoo nag-una.
Pangandoy S’ya, ug di makasala.
Nabanhaw S’ya: maoy isinggit ta,
“Nidaug Ka! Kami nagawas na!”