Kasama ni Hesus ako ay papasyal

1
Kasama ni Hesus ako ay papasyal,
Kung sa'n namumulaklak o bumubukal;
Susundin ko ang tahak ng aking Patnubay,
Hanggang kamtan ko ang putong ng buhay.
  Sunod, sunod, susunod kay Hesus!
Saan man Niya dalhin, ako'y susunod!
Sunod, sunod, susunod kay Hesus!
Kahit saan man ako ay susunod!
2
Kasama ni Hesus ako ay susulong,
Kahit bumabagyo man o umaalon;
Kamay Niya ang aakay, wala akong kaba,
Wala nang panganib kung malapit Siya.
Sunod, sunod, susunod kay Hesus!
Saan man Niya dalhin, ako'y susunod!
Sunod, sunod, susunod kay Hesus!
Kahit saan man ako ay susunod!
3
Maging sa patag o nasa kabundukan,
Ang kaluluwa ko'y Kanyang iingatan;
Siya ang nangunguna sa aking daraanan,
Hanggang kamtan ko ang kal'walhatian.
Sunod, sunod, susunod kay Hesus!
Saan man Niya dalhin, ako'y susunod!
Sunod, sunod, susunod kay Hesus!
Kahit saan man ako ay susunod!