Bakit ako manlalamig

1
Bakit ako manlalamig
Sanhiin Kang mapighati
Ika'y paghintayin?
Nais Kitang mabalikan
Hinding-hindi talikuran,
At laging susundan.
2
Nais kong ialay sa Iyo,
Ang buo kong pagkatao,
Mundo ma'y lumaho,
Nawa ako'y Iyong tanggapin
Ang kalooban Mo'y sundin
Lagi kong hangarin.
3
Lumingon akong nagsisi,
Naligtas ko'y kakaunti
Lungkot di mawari.
Hesus, ako'y Iyong pahiran,
Katauhan ko'y babaran.
Maging Iyong daluyan.
4
Biyaya Mo'y kay dakila,
Higit sa kaibigan Ka,
Dapat lang masamba.
Umaasa sa buhay Mo,
Bumahagi sa hirap Mo,
Nang mabagong buo.