Pag-ibig ng Diyos ay dakila

1
Pag-ibig ng Diyos ay dakila
Kaysa maisasatula.
Lampas sa malayong tala
Sagad sa napakababa.
Unang pares ang nagkasala,
Hesus nama'y nagtubos;
Silang lahat pinagkasundo,
Pinatawad nang lubos.
  Wagas na pagsinta ng Diyos
Tapat at di masukat!
Awit ng banal at anghel
Ay di makasapat.
2
'Pag panahon ay lumipas,
Kaharia'y magsibagsak,
Kapag tanan di manalangin,
Sa bundok ay magsitawag;
Ang pagsinta ng Diyos ay wagas
At di matitinag;
Mapanubos na biyaya
Kay Adam 'nilagak.
3
Ang dagat ma'y maging tinta,
Bawa't sanga'y gawing pluma;
Ang langit ma'y maging panulat,
Bawa't isa'y manunulat;
Ang dagat ay maiiga,
Langit ma'y kulang pa,
Kung isulat na talaga
Ang Kanyang pagsinta.