Hesus, ang maisip Ka lang

1
Hesus, ang maisip Ka lang,
Puspos nang tamis na;
Higit kung masilayan Ka,
Presensya'y pahinga.
2
Hindi mahimig ng tinig,
Puso'y di malaman,
Katamisang labis ng Iyong
Pinagpalang Ngalan!
3
Pag-asa ng pusong bagbag,
Galak ng maamo,
Sa tisod at naghahanap,
Napakabuti Mo!
4
Di maipakita ninuman,
Sa wika o pluma;
Giliw lang Niya ang may batid
Ng Kanyang pagsinta.
5
O Hesus! Tanglaw ng lahat!
Bukal ng buhay Ka!
Lampas sa 'ming kagalakan,
At sa aming nasa.
6
Wala nang makapapawi,
Sa 'ming kauhawan;
Bukal Kang di mapipigil!
Ang iba ay tigang.
7
Hesus, tanging galak namin,
Gantimpalang laan;
L'walhati Ka namin ngayon,
At sa walang hanggan.