Tinubdan S'ya's kabulahan

1
Tinubdan S'ya's kabulahan,
Dios dayga, mga linalang;
Dayga S'ya, langitnong panon,
Amahan, Anak, Esp'ritu.
2
Dayga, Amahan tinubdan,
Dayga, Anak agianan;
Ang Espiritu m'oy agay,
Pahat natong nagkalipay!