Loof God, die nooit Zijn zegen spaart

1
Loof God, die nooit Zijn zegen spaart.
Loof Hem, beneden hier op aard.
Loof Hem, een ieder die Hem vreest.
De Vader, Zoon en Heil’ge Geest!
2
God, Vader, die de oorsprong zij.
De Zoon volbrengt, de Geest stroomt vrij.
Wij loven U, Drie-enigheid,
dat U zich uitdeelt voor altijd!
1
Regina Mukita

Nairobi

It's inspiring and makes my heart joyfull to be precise.. It makes me maditate upon the words and their meanimg. Thanks a lot and be blessed.