Himayaon ang Amahan

1
Himayaon ang Amahan!
Himayaon ang Anak!
Himayaong Espiritu,
Dios nga Tulo-sa-usa!
  Daygon Siya, daygon Siya!
Daygon ang Tulo-usa!
Himayaon, himayaon!
Kahibulongang buhat sa Dios!
2
Daygong Amahan nagplano!
Daygong Anak naghuman!
Espiritung nagpalatay!
Daygon ang Dios nagbuhat!