Matapos nang gabii

1
Matapos nang gabii,
Duol nang kadlawon;
Kalibutan tukawi,
Di tinguhaon.
Pagtukaw, mobalik na
Ang atong Ginoo!
Pagtukaw, gihulat ka,
Ay' gyug kaluya!
2
Pagtukaw, mag-alagad!
Bisag laayng adlaw;
Pagtukaw, mangabudlay!
Adlaw matapos.
Hinagiban isul-ob!
Tukaw's espiritu;
Ang yawa suklan nimo,
Mobalik's Cristo.
3
Moabot nang Manlul'was!
Bito'n's Kabugason;
Gingharian agpason!
Makigbisug gyud.
Hangtud gabii matapos!
Hangtud mokadlawon;
Tukawi gayud hangtud
Gino' moabot.