May lumba kita karon nga salmotan

1
May lumba kita karon nga salmotan,
Ug paagi kini madag-an.
Sa tanang nakasugod, Dios nag-ingon:
"Lingiw ug tutoking Ginoo!"
  Tutoki! O tutoki!
Si Jesus tutokan mo!
Lingiw's tanan, si Jesus ang tutokan,
Lingiw sa tanan, S'ya tutokan!
2
Ilingiw ang panan-aw sa palibot,
Sa tanang kasamok, kagubot;
May kalinaw si Jesus—Hallelujah,
Lingiw sa tanan, tutokan S'ya.
3
Molingiw ta sa mausabong kalag,
Sa pakyas gyung kaugalingon;
Lingiw ug tutok's tumong—Hallelujah,
Lingiw sa tanan, tutokan S'ya.
4
Molingiw sa nangagi—Hallelujah,
Lingiw's maayo ug sa sala;
Hawid lang sa buhing Dios—Hallelujah,
Lingiw sa tanan, tutokan S'ya.
5
Lingiw, tutoking nawong N'ya—Hallelujah,
S'yang mohuman sa gisugdan N'ya.
O dakong grasya ang modagan's lumba,
Nga makuha sa pagtutok N'ya!