Ay'g katinga'ng nabihag ko

1
Ay'g katinga'ng nabihag ko,
Ni Cristo sa himaya;
Di bitoong nagkidlap lang,
Labaw pa's Adlaw Siya.
Tanan's ubos mangiob man,
Busa way makabihag,
Mingawng dalan's kasubo ra
Nga kanhi gilakwan N'ya.
2
Ubang tawo nagpanaw's yuta
Sa kalaay'g kaluya,
Kahayag nakita ko na,
Nga sa Adlaw labaw pa.
Way panganud, pagkapalong,
Nakita ko's 'yang nawong,
Tanang bahandi's gugma N'ya,
Tanang kadato's grasya:
3
Tanang katahum's himaya,
Ug kaayo's 'yang gugma—
Giunsa N'ya'g dani nako,
Gimintinar gyud Niya;
Di masiklapan ra Siya,
Kondi' sulod sa tabil,
Magsud-ong's nawong N'ya's dayon,
Maminaw's Iyang pulong.
4
Nakita kong nawong ni Jesus,
Ayaw'g suginli's uban;
Nadungog ko Iyang tingog—
Kalag ko 'yang gibusog.
Sa kasanag sa himaya,
Nawong Niya nakita,
Kadtong himaya kong puy-an,
Sa walay katapusan.