Anak gihatag's Dios sa tawo

1
Anak gihatag's Dios sa tawo,
Kahoy's kinabuhing dato;
Makaon, ug makita's tawo
Nga Dios laming kan-on.
Oo, laming kan-on!
Dios lami nga kan-on!
Makapamatuod kami,
Dios lami gyung kan-on!
2
Ning kombira nikaon's Dios,
Ug nabuhi tungod Niya,
Kay elemento's pagkaon,
Ang 'yang Kaugalingon.
Si Jesus kalan-on!
Oo, S'ya kalan-on!
Nabuhi sa pagkaon N'ya,
Si Jesus kalan-on!
3
Cristo Jesus ang gikaon,
S'yang unod ug tinapay ta;
Sangkap's kinabuhi, hingpit;
Kan-on adlaw-adlaw.
Kan-on adlaw-adlaw,
Kan-on adlaw-adlaw,
Sangkap's kinabuhi, hingpit;
Kan-on adlaw-adlaw.
4
Kining kalan-on lami gyud,
Na' kanunay, mapa'muslan,
Dios nag-ingon bisan kinsa
Makakaon Niya.
Oo, makakaon,
Ug wala gyuy bayad.
Dios nag-ingon bisan kinsa
Makakaon Niya.